strona główna
różne
badania
dydaktyka
kontakt
tlo 1
Strona główna
AKTUALNOŚCIUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazł się w gronie 30 laureatów programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

Projekt pt. „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”, decyzją Ministerstwa Nauki, otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 12 milionów złotych

Część środków będzie do dyspozycji Zakładu Badań Środowiska i Geoinformacji Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, z czego bardzo się cieszymy.
W planach jest rozbudowa infrastruktury laoboratoryjno-dydaktycznej, organizacja szkoleń i staży dla pracowników i studentów oraz dofinansowanie publikacji naukowych i działalności kół naukowych.

To dla nas wielka szansa, z której na pewno skorzystamy :)


 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach


Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
logo ig


Dziękujemy naszym partnerom, w tym firmie KajWare za udostępnianie oprogramowania KWHotel na cele dydaktyczne na kierunku turystyka i rekreacja.

kwh

kajw

© ZHiG Grzegorz Wałek 2016           Design by Szablony.Maniak.Pl.