strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
a
  Wykład i konwersatoriumHydrologia jest nauką zajmującą się badaniem i opisywaniem hydrosfery, a więc wód powierzchniowych, podziemnych i atmosferycznych. Głównym przedmiotem badań hydrologii jest krążenie wody w przyrodzie, z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych.Poniżej znajdziecie zestaw materiałów niezbędnych i przydatnych do wykonania poszczególnych ćwiczeń na zajęciach.

Aby odczytać treści ćwiczeń należy posiadać program, który umożliwia odczyt plików w formacie -pdf, na przykład Adobe Reader.

Nr ćwiczenia
Materiały do pobrania
Ćwiczenie 1
treść ćwiczenia, mapa do ćwiczenia
Ćwiczenie 2
treść ćwiczenia, parametry fizjograficzne zlewni (Soczyńska 1997)
Ćwiczenie 3
treść ćwiczenia
Ćwiczenie 4
treść ćwiczenia
Ćwiczenie 5
treść ćwiczenia, Bodziony 2006
Ćwiczenie 6
treść ćwiczenia, zał 1, zał 2, raptularze
Ćwiczenie 7
treść ćwiczenia, krzywa konsumcyjna (Byczkowski 1999)
Ćwiczenie 8

Ćwiczenie 9
treść ćwiczenia
Ćwiczenie 10
treść ćwiczenia
Ćwiczenie 11
treść ćwiczenia
Ćwiczenie 12
treść ćwiczenia, zał 1
Ćwiczenie 13
treść ćwiczenia
Ćwiczenie 14

Ćwiczenie 15


Ciekawostki
© ZHiG Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.