strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
osp
Wykład i konwersatorium
Przedmiot ocena środowiska przyrodniczego jest praktycznym wprowadzeniem do zagadnień związanych z waloryzacją wybranych elementów środowiska na potrzeby różnych kierunków działalności człowieka. 
Na wykładach podejmowane są teoretyczne aspekty przeprowadzania ocen środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem ich etapów oraz uwarunkowań formalnych.
Konwersatoria koncentrują się na praktycznym wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS) oraz dostępnych cyfrowych danych przestrzennych do przeprowadzania ocen środowiskowych oraz ich kartograficznej prezentacji.  

Instrukcje i polecenia

Projekt 1

Projekt 2

Instrukcja archiwizacji prac na dyskach komputerów

DANE:

siatka do projektu 1

KOLOKWIUM 2014

Dane do projektu 2

Filmy instruktażowe dotyczące wykonania prac zaliczeniowych*:*Treści przedstawione w filmach instruktażowych mogą nieznacznie odbiegać od Instrukcji do prac zaliczeniowych. Podczas wykonywania pracy proszę BEZWZGLĘDNIE KIEROWAĆ SIĘ INSTRUKCJAMI i zawartymi w nich wymaganiami.

Podczas nagrywania filmów wykorzystano następujące oprogramowanie GIS:
Quantum GIS v.1.8.0
SAGA GIS v.2.0.8

Geodane:


Literatura:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Kielce
Kraków
Łódź


Dyrektywa INSPIRE
załączniki INSPIRE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

logo ujk


Instytut Geografii

logo ig

Linki:

geoportal.gov.pl

geoportal Kielce

geoportal Wrota Świętokrzyskie

geoportal IKAR (PIG)

podział hydrograficzny Polski

gisplay.pl

geoforum.pl

opengeology.pl

forum GRASS i QGIS

Quantum GIS

SAGA GIS

MICRODEM

TERRA OBSERVER

GIS DIARY

GIS-NET

ASTER GDEM


© Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.