strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
cbdp
Wykład i konwersatorium
Przedmiot cyfrowe bazy danych przestrzennych ma na celu zaprezentowanie i zapoznanie studentów z dostępnymi cyfrowymi bazami danych przestrzennych wykorzystywanymi w GIS, ich budową oraz możliwościami wykorzystania na cele szeroko rozumianych analiz geograficznych.

GESUT fragment

Kraje świata - *.shp

Instrukcja archiwizacji prac na dyskach komputerów

db

...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

logo ujk


Instytut Geografii

logo ig

Linki:

geoportal.gov.pl

geoportal Kielce

geoportal IKAR (PIG)

podział hydrograficzny Polski

gisplay.pl

geoforum.pl

opengeology.pl

forum GRASS i QGIS

Quantum GIS

SAGA GIS

MICRODEM


© Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.