strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
a
Wykład i konwersatorium
Przedmiot modelowanie przestrzeni geograficznej ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu terminologii, zasad i procedur modelowania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej ze szczególnym uwzględnieniem i przy wykorzystaniu narzędzi GIS

Instrukcja do ćwiczenia 1 - tworzenie CMW na podstawie rysunku poziomicowego

Instrukcja do ćwiczenia 2 - porównanie wybranych CMW

Instrukcja do ćwiczenia 3 - chmury punktów LIDAR

Instrukcja do ćwiczenia 4 - wybrane parametry morfologiczne terenu

Instrukcja do ćwiczenia 5 - wybrane paraametry hydrologiczne teren

Instrukcja do ćwiczenia 6 - wizualizacje 3d i animacje

Instrukcja do ćwiczenia 7 - wizualizacje 3d obiektów wektorowych

Instrukcja do ćwiczenia 8 - identyfikacja potencjału energii słonecznej

Instrukcja do ćwiczenia 9 - analiza zacienienia przestrzeni miejskiej

KOLOKWIUM 1

Dane do kolokwium 1

Dane do ćwiczenia 1

Dane do ćwiczenia 2

Dane do ćwiczenia 4

Dane do ćwiczenia 5

Dane do ćwiczenia 7

Dane do ćwiczenia 8

Dane do ćwiczenia 9

GIS jako narzędzie analizy środowiska ćw 10 i 11

GIS jako narzędzie analizy środowiska ćw 12

mapa przykłaowa do ćw 12

Instrukcja archiwizacji prac na dyskach komputerów

Filmy instruktażowe*:


*Treści przedstawione w filmach instruktażowych mogą nieznacznie odbiegać od Instrukcji do pracy zaliczeniowej. Podczas wykonywania pracy proszę BEZWZGLĘDNIE KIEROWAĆ SIĘ INSTRUKCJĄ i zawartymi w niej wymaganiami.

Podczas nagrywania filmów wykorzystano następujące oprogramowanie GIS:
Quantum GIS v.1.8.0 i 2.0.1
SAGA GIS v.2.0.8 i 2.1.0
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

logo ujk


Instytut Geografii

logo ig

Linki:

geoportal.gov.pl

geoportal Kielce

geoportal IKAR (PIG)

podział hydrograficzny Polski

gisplay.pl

geoforum.pl

opengeology.pl

forum GRASS i QGIS

Quantum GIS

SAGA GIS

MICRODEM


© Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.