strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
mpdos
Wykład i konwersatorium
Przedmiot metody pozyskiwania danych o środowisku ma na celu zaprezentowanie i zapoznanie studentów z dostępnymi źródłami danych przestrzennych oraz metodami ich pozyskiwania na cele szeroko rozumianych analiz geograficznych.

Laboratorium 1 - georeferencja (mapy topograficzne)
Laboratorium 2 - wektoryzacja ekranowa 
Laboratorium 3 - zdjęcia lotnicze
Laboratorium 4 - zobrazowania satelitarne
Laboratorium 5 -  krajowe źródła danych przestrzennych i opisowych                                                                                      polecenie
                                                                                 sprawozdanie 
Laboratorium 6 - systemy nawigacji satelitarnej
Laboratorium 7 - kartowanie terenowe                lab 7 - sprawozdanie
Laboratorium 8 - urządzenia do pomiarów w terenie
Laboratorium 9 - pobór prób środowiskowych     lab 9 - sprawozdanie


Instrukcja archiwizacji prac na dyskach komputerów


...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

logo ujk


Instytut Geografii

logo ig

Linki:

geoportal.gov.pl

geoportal Kielce

geoportal IKAR (PIG)

podział hydrograficzny Polski

gisplay.pl

geoforum.pl

opengeology.pl

forum GRASS i QGIS

Quantum GIS

SAGA GIS

MICRODEM


© Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.