strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
gwp
Konwersatorium
Cele przedmiotu:
  1. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące możliwości praktycznego wykorzystania dostępnych cyfrowych baz danych przestrzennych oraz technologii GIS w analizach przestrzennych.
  2. Zapoznanie z przebiegiem zrealizowanych z wykorzystaniem GIS wybranych opracowań naukowych i komercyjnych.

Konwersatorium 1 - przetargi w branży geoinformacyjnej
Konwersatorium 2 - studium przypadku wybranego zamówienia
                                sprawozdanie_konw_2
            dane_konw2
Konwersatorium 3 - standard danych GIS w ochronie przyrody
                                treść Standardu...                     dane_konw3
Konwersatorium 4 - studium przypadku - opracowaie ekofizjograficzne
                                sprawozdanie_konw4               dane_konw4
Konwersatorium 5 -  wydawnictwa branżowe firmy ESRI
                                sprawozdanie_konw5
Konwersatorium 6 -  geokodowanie                         dane_konw6
Konwersatorium 7 - przegląd oprogramowania GIS
Konwersatorium 8 - Desktop GIS - stabilna podstawa pracy z GIS
                                sprawozdanie_konw8               dane_konw8
Konwersatorium 9 - Mobile GIS - GIS na urządzenia mobilne
                                                                                 dane_konw9
Konwersatorium 10 -
Web GIS - nowy kierunek rozwoju GIS
Konwersatorium 11 -  Server GIS - GIS dla organizacji
                                  sprawozdanie_konw11
Konwersatorium 12 - Analiza warunków życia w Kielcach
                                  - wykorzystanie GIS

Konwersatorium 13 i 14 - Opracowanie wybranych wskaźników
                                                                                  dane_konw_13i14


Instrukcja archiwizacji prac na dyskach komputerów

...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

logo ujk


Instytut Geografii

logo ig

Linki:

geoportal.gov.pl

geoportal Kielce

geoportal IKAR (PIG)

podział hydrograficzny Polski

gisplay.pl

geoforum.pl

opengeology.pl

forum GRASS i QGIS

Quantum GIS

SAGA GIS

MICRODEM


© Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.