strona główna
pracownicy
badania
dydaktyka
kontakt
sig
  Wykład i laboratorium

Cele przedmiotu
  • Zdobycie elementarnej wiedzy o systemach informacji geograficznej i możliwościach ich zastosowania.
  • Wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności umożliwiające pracę w wybranych programach GIS z wykorzystaniem różnego rodzaju cyfrowych danych przestrzennych.
  • Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych analiz przestrzennych w GIS.


Laboratorium 1 - wprowadzenie do programu QGIS

                                          tabela klasyfikacyjna obiektów BDOO i BDOT

Laboratorium 2 - podstawowe modele danych GIS i symbolizacja

Laboratorium 3 - model wektorowy - wektoryzacja ekranowa

                                          dane_lab3

Laboratorium 4 - model rastrowy - georeferencja          dane_lab4

Laboratorium 5 - układy współrzędnych i transformacje   dane_lab5

Laboratorium 6 - wybrane narzędzia zarządzania danymi

Laboratorium 7 - tabela atrybutów 

Laboratorium 8 - kalkulator pól

Laboratorium 9 - analizy przestrzenne 1         dane_lab_9

Laboratorium 10 - analizy przestrzenne 2

Kolokwium 1 - zagadnienia                           KOLOKWIUME-learning lab. 1 - Układy współrzędnych

                                            dane_el_lab1

E-learning lab. 2 - Georeferencja

                                             dane_el_lab2

E-learning lab. 3 - Symbolizacja danych przestrzennych

                             Tabela klasyfikacyjna obiektów BDOO

E-learning lab. 4 - Kompozycja map i wizualizacji


Coś nie działa? - Przeczytaj 10 przykazań GISUniwersytet Jana Kochanowskiego

logoujk


Instytut Geografii

logoig


© Grzegorz Wałek            Design by Szablony.Maniak.Pl.